تبلیغات
✖ هرچی بخوای ✖ - سرد که بشم...
سرد که بشم...
سردکه بشم...
دیگه واسم مهم نیس کجایے،چیکار میکنے..
سرد که بشم...
نه دیگه برام مهمے ،نه دیگه بهت میگم بیا ببینمت..
سرد که بشم...
یه ساعت که هیچے یک سالم بگذره بهت پے ام نمیدم..
سرد که بشم...
صد نفرم بیان زیر پستات قربون صدقت برن چیزے نمیگم..
حواست باشه...
سرد که بشم...
همون قدر که برام مهم بودے بے اهمیت میشے...
حواستو جمع کن...

موضوعات: دلنوشته ،
[ دوشنبه 16 فروردین 1395 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ رزا ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب