تبلیغات
✖ هرچی بخوای ✖ - به نفعتونه برید....
به نفعتونه برید....
هـــر وقـــتـــ یـــکـــیـــ دیـــگـــهـــ رو حـــتـــیـــ واســـهـــ یـــهـــ ثـــانـــیـــهـــ بـــهـــتـــونـــ تـــرجـــیـــحـــ داد
هـــر وقـــتـــ حـــســـ کـــردیـــنـــ بـــا بـــقـــیـــهـــ بـــیـــشـــتـــر از شـــمـــا مـــیـــخـــنـــدهـــ 
بـــریـــد
فـــقـــطـــ دور شـــیـــد

موضوعات: دلنوشته ،
[ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ] [ 04:16 ب.ظ ] [ رزا ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب