تبلیغات
✖ هرچی بخوای ✖ - از من دور باش لعنتی....
از من دور باش لعنتی....
هِـــے تـــ×ــــو......!!

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایے.....

اَز مَـטּ בور بآش خیلے وَقتـ اَست اَز سنگـ هَم سَخت تـر شـבه اَم

تنهآ کآریے کهـ میتوآنم اَنجآم دهم صربهة زבטּ اَستـ....

בل شکستَـטּ اَستـ .....اَشکـ בر آوردטּ اَستـ

اَز مـטּ בور بآش

لَعنتے نمیبینے בیگر هیچ شَبآهتے بهـ انسآטּ نـבآرم

نمیبینے اَز اَشکهآیتـ خنـבه اَم میگیرَב

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایے.....

خیلے وَقتـ اَست בیگر هیچ قَلبے نـבآرم

موضوعات: دلنوشته ،
[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 02:46 ب.ظ ] [ رزا ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب